ילד קטן פחות מבר מצווה שרגיל להתפלל שלש תפילות ביום, וביום אחד החסיר תפילה מסיבה כל שהיא, האם צריך לעשות תפילת תשלומין, או שבילד קטן אין דין תשלומין?

כשם שיש דין באדם גדול שאם הפסיד תפילה צריך להתפלל תפילת תשלומין, (שלחן ערוך סימן ק"ח) כך יש דין לחנך ילד קטן שאם שכח תפילה שיתפלל בתפילה הבאה פעמיים ויעשה תשלומין לתפילה שהחסיר. הגרי"ש אלישיב (תפילה כהלכתבה פרק א' סעיף י"ג) והגר"ח קנייבסקי (דרך שיחה חלק א' עמ' ע"ז).

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות