כשם שיש דין באדם גדול שאם הפסיד תפילה צריך להתפלל תפילת תשלומין, (שלחן ערוך סימן ק"ח) כך יש דין לחנך ילד קטן שאם שכח תפילה שיתפלל בתפילה הבאה פעמיים ויעשה תשלומין לתפילה שהחסיר. הגרי"ש אלישיב (תפילה כהלכתבה פרק א' סעיף י"ג) והגר"ח קנייבסקי (דרך שיחה חלק א' עמ' ע"ז).

הרב ירון אשכנזי


תגובות