חיילים בבסיס שלא שמעו קריאת התורה בבוקר עקב פעילות מבצעית, האם יכולים לשמוע בשעת המנחה, והאם צריך דווקא עשרה או מספיק רוב מניין?

יכולים לשמוע קריאת התורה במנחה, ואין צריך שיהיו עשרה שלא שמעו, אלא מספיק אפילו שישנם ששה שלא שמעו קריאת התורה וכמובן שצריכים לקחת עוד ארבעה אנשים שישלימו להם את המניין, ויכולים להשלים מניין אפי' שהם בעצמם שמעו קריאת התורה. ביאור הלכה סימן קמ"ג (דיבור המתחיל "בפחות") וכן פסק בספר אשי ישראל בשם הגר"ח קנייבסקי (פרק ל"ח סעי' כ"ה) שמספיק ששה אנשים שלא שמעו קריאת התורה. (אשי ישראל עמ' תכ"ג).

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות