אם עוד לא התפלל ערבית, יתפלל כעת ערבית ויכוון בברכת אהבת עולם לצאת ידי חובת ברכת התורה, אבל אם כבר התפלל ערבית צריך לברך כעת ברכות התורה מכיון ששכב על הספה נחשב הדבר לשינת קבע ומתחייב בברכת התורה, ומכל מקום אף שבירך כעת ברכות התורה בכל אופן מתחייב לברך שוב בבוקר בקומו משנתו. (הלכה ברורה סימן מ"ז אות כ"ד).

הרב ירון אשכנזי


תגובות