העיקר בתפילה הוא יישוב הדעת, ועל כן אם החולה מתרכז יותר כאשר הוא יושב, יתפלל בישיבה ואם אין לו אפשרות להתפלל בישיבה יתפלל בשכיבה. שלחן ערוך (סימן צ"ד).

הרב ירון אשכנזי


תגובות