אם נמצא במקום שהמים מתוקים, לכתחילה עדיף ליטול בכלי, ואם אין לו כלי ליטול בו את ידיו, יטבול ידיו במים, ובים התיכון שמימיו מלוחים אפילו אם יש לו כלי לא יטול בכלי כי מים אלו אינם ראויים לשתיה, ולכן יטבול ידיו בכל אופן. ונוסח הברכה - על נטילת ידים, ואם בירך על טבילת ידים, יצא. גמרא חולין (ק"ו עמוד א') שולחן ערוך (סימן ק"ס סעיף ח) ושו"ת מנחת יצחק חלק ד (סימן כב).

הרב ירון אשכנזי


תגובות