מספיק שישפשף ידיו בבגד או בכותל. ילקוט יוסף (סימן צ"ב סעיף ח')

הרב ירון אשכנזי


תגובות