הנוסע במטוס שיעור זמן של 72 דקות (חזון עובדיה עמ' שסז) מברך מיד כשהתרומם המטוס לגובה כזה שאם יפול סכנה היא, וכשם שהולכי מדברות צריכים לברך, כך מי שטס במטוס צריך לברך. הגרש"ז אויערבך זצ"ל (ספר הליכות שלמה פרק כ"א אות ד').

הרב ירון אשכנזי


תגובות