מותר. ילקוט יוסף (שביעית עמ' שפא).

הרב ירון אשכנזי


תגובות