אסור. ילקוט יוסף (שביעית עמ' שפ).

הרב ירון אשכנזי


תגובות