אין לתלות, כדי שלא לבלבל כוונת התפילה, ואם תלו ראוי להסירן. ילקוט יוסף (סימן צ' סעיף מג).

הרב ירון אשכנזי


תגובות