לאדם חלש יש להקל, וראוי שיברך ברכות השחר קודם לכן. ילקוט יוסף (סימן פ"ט סעיף לז)

הרב ירון אשכנזי


תגובות