האם מותר לכוון רדיו או טלויזיה שיפעלו באופן אוטומטי במשך השבת, ומה הדין אם אנו חפצים לשמוע זמירות שבת, או שיעור תורה ומכוונים שעון שבת כדי שמערכת הסטריאו תפעל מעצמה בליל שבת?

אסור להפעיל את הטלויזיה אפילו אם עושה כן על ידי שעון שבת. (יביע אומר חלק א' סימן כ'). וכן אסור להפעיל את המערכת של השירים והשיעורים על ידי שעון שבת, משום שבדבר זה יש זלזול בכבוד השבת.


0 תגובות