נהג הרכב אסור לו להתפלל בעת הנסיעה משום חשש פקוח נפש. הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל (אבני ישפה פרק י"ד הגה 26).

הרב ירון אשכנזי


תגובות