האם מותר להתפלל בשעת הנהיגה ברכב?

נהג הרכב אסור לו להתפלל בעת הנסיעה משום חשש פקוח נפש. הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל (אבני ישפה פרק י"ד הגה 26).

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות