בזמנינו שיש בתי דפוס וספרים מצויים בכל מקום, אדם לא מקפיד ואדרבא נח לו שתיעשה מצווה בממונו ולכן מותר לקרוא אף בלא לבקש רשותו. (דברי בניהו חלק כ"ח סימן ל"א).

הרב ירון אשכנזי


תגובות