לכתחילה ראוי ונכון שלא יניח את הזבל או שאר דברים מזוהמים לייד המזוזה כי זה זלזול בכבוד המזוזה, אבל אם לא עושה כן באופן קבע אלא רק אירע לו מידי פעם אין איסור בזה מעיקר הדין כי המזוזה גבוהה עשרה טפחים וגם מכוסה בשני כיסויים. ילקוט יוסף (מזוזה עמ' תקל"א).

הרב ירון אשכנזי


תגובות