אף שבכל מוצרי הנייר יש חשש של תערובת עמילנים, מכל מקום מותר להשתמש בכל מוצרי הנייר ללא כשרות מכיון שעמילנים אלו היו פגומים לפני כן, היתר זה כולל – כוסות קרטון, נייר סופג, מנג'טים וכדומה. (כך הורה לי הראש"ל הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א).

הרב ירון אשכנזי


תגובות