כל דבר שפגום לאכילה לגמרי עד שאינו ראוי לאכילת הכלב אין עליו חשיבות של אוכל, וממילא מותר להשתמש בו אפי' בפסח ואינו צריך הכשר, ולכן כל חומרי הניקוי שאדם אינו אוכל או שותה מותרים בשימוש ואינם צריכים הכשר לפסח.

הרב ירון אשכנזי


תגובות