מרפסת – אם אין במרפסת שיעור של ארבע אמות על ארבע אמות (1.92 על 1.92) או שהמרפסת פתוחה ואינה מקורה אין צריך לקבוע מזוזה, ומכל מקום המחמיר לקבוע מזוזה בלי ברכה תבוא עליו הברכה. (וכל זה במרפסת שנכנסים מהבית למרפסת, אבל במרפסת שהיא קומת קרקע ונכנסים דרכה לבית הדין שונה).

חנויות ובתי חרושת, בתי ספר ובתי מדרש, חדרי בתי חולים, קופת חולים, משרדים וכל המקומות שבדרך כלל אין שם לינה בלילה – חייב במזוזה ויקבע את המזוזה בלי ברכה. בן איש חי (פרשת כי תבוא אות כב). ומכל מקום הרוצה לברך על קביעת מזוזה זו יש לו על מה לסמוך. ילקוט יוסף (שם עמ' תקנח).

חדר כביסה, מחסן, מרתף שעשויים רק לאחסן דברים ואין דרים שם – כנ"ל ישים מזוזה בלי ברכה.

מקלט – אם אין משתמשים בו כלל ועשוי רק לשעת חירום אין צריך מזוזה כלל, אבל אם משתמשים בו לתשמישים נוספים ישים מזוזה בלי ברכה.

חדר מדרגות – חייב במזוזה וחייב לברך.

חניה פרטית מקורה – יקבע מזוזה בלי ברכה.

הרב ירון אשכנזי


תגובות