אסור לנקות את השיש עם סמרטוט שמא יסחוט אותו. שלחן ערוך (סימן ש"כ סעיף י"ז). ואפשר לנקות את השיש ולגרוף את המים עם מגב מיוחד מגומי, והוא הדין לגבי שטיפת רצפה אחר הארוחה שמותר לשפוך מים ולגרוף במגב ללא סמרטוט בסוף. שמירת שבת כהלכתה (פרק כ"ג סעיף ו').

הרב ירון אשכנזי


תגובות