אם המים נשפכים בלי הפסקה, מותר להשתמש בבקבוק זה לנטילת ידיים. ט"ז (סימן קס"ב סעיף קטן ה') אור לציון (חלק ב' פרק מ"ו אות ו').

הרב ירון אשכנזי


תגובות