האיש והאשה מתווכחים על הדלקת נרות, טוען האיש "פעם בשבועיים אני מעוניין להדליק את הנרות" האם הצדק עימו?

זכות הקדימה בהדלקת הנר ניתנת לאשה, כתיקון על חטאה של חוה, ולכן אם האשה מעוניינת להדליק, היא הקודמת.


0 תגובות