יברך שתי ברכות: על הברק יברך "עושה מעשה בראשית", ועל הרעם "שכוחו וגבורתו מלא עולם". חזון עובדיה (ט"ו בשבט עמ' תסד).

הרב ירון אשכנזי


תגובות