אין לברך על התפוח אנה, אפי' ששונה בטעמו ובמראהו, בכל אופן נחשב עדיין למין אחד וכיון שבירך על מין אחד אינו יכול לברך על המין השני, והוא הדין למי שבירך על ענבים ירוקים שאינו יכול לברך על ענבים אדומים. חזון עובדיה (ברכות עמ' תמ"ו) אור לציון (חלק ב' פרק י"ד אות מ"ו).

הרב ירון אשכנזי


תגובות