בימות הקיץ בחנויות המיצים הטבעיים מוכרים ברד, ובאזור מגורי ישנה חנות המוכרים ברד ממיץ ענבים טבעי (שהם טוחנים) מה ברכתו?

מיץ ענבים קפוא (ברד) ברכתו שהכל. (בית יוסף סימן ר"ב סעיף ב') מנחת יצחק (חלק ח' סימן י"ד) ציץ אליעזר (חלק ג' סימן ז') ואם בירך בורא פרי הגפן, יצא בדיעבד ואינו צריך לחזור ולברך שהכל. שבט הלוי (חלק ט' סימן ל"ט).  

הרב ירון אשכנזי


0 תגובות