תתפלל תשלומין כמו האיש. ילקוט יוסף (סימן ק"ח סעיף י"ג).

הרב ירון אשכנזי


תגובות