מעיקר הדין מותר לה ללבוש את מכנסי בית החולים, ומדרכי הצניעות תשתדל שיהיה לה כתונת לילה או חלוק על המכנסיים. שו"ת אבני ישפה (חלק ו' סימן קי"ח ענף ד').הרב ירון אשכנזי


תגובות