אף על פי שנדרי מצווה אי אפשר להתיר, מכל מקום במקום שנדרה לקופה של צדקה במקום שיש בעיה של שלום בית אפשר להתיר את הנדר. באורח צדקה פרק י"ד עפ"י שו"ת קנה בושם (סי' קי"ד אות ג').הרב ירון אשכנזי


תגובות