בזמנינו שישנה תעשיה עניפה וישנם גם הרבה שיטות לרמאות את הלקוח, אין להקל בכך אלא צריך כשרות או שיראה בעיניו את התהליך כגון שיסחט הגוי בפניו את הזתים. מכיון שכיום ישנו חומר שממזג בין שמנים, יתכן ומיזגו בשמן זה בצורה בלתי חוקית שמן מן החי ואין על כך פיקוח ועל כן חייב כשרות.

הרב ירון אשכנזי


תגובות