אם יכול להשאיר מזוזה בפתח חדר אחד ואז ישן באותו הלילה בחדר שיש בו את המזוזה, ובדיעבד כשלא הניח מזוזה בבית כלל וגם אין לו היכן ללון בלילה יכול לדור בינתיים בבית, אך ישתדל בכל מאמצי כוחו להשיג מזוזה ולקבעה בפתח הבית. בן איש חי (פרשת כי תבא אות ב').

הרב ירון אשכנזי


תגובות