מותר להעביר את העציצים שבביתו מבית לבית, אף בעציץ שיש נקב בתחתיתו, ומכל מקום טוב ליתן תחת העציץ פח קודם שמוציאו כדי להפסיק בינו לבין הקרקע. (עמ' רכ"ז).

הרב ירון אשכנזי


תגובות