יתפלל בבית הכנסת. ילקוט יוסף (סימן צ' סעיף ט' אות ל"ז).

הרב ירון אשכנזי


תגובות