הגדרת פרי "חביב" היינו המין שרגיל להיות חביב עליו, אף אם עתה חפץ במין השני. (שלחן ערוך סימן רי"א סעיף א'). ובפוסקים כתבו עצה – שיברך על הפרי החביב בדרך כלל ויטעם ממנו מעט, ואחר כך יאכל מהפרי החביב כעת, אבל המיקל לברך על הפרי שחביב עליו כעת אף אם אינו חביב עליו בדרך כלל, יש לו על מה שיסמוך. (משנה ברורה שם סעיף קטן י' – י"א).

הרב ירון אשכנזי


תגובות