הספרדים מקדימים לברך קודם כל על פירות שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ואף אם יש גם פירות החביבים עליו יותר, מקדימים את הפרי של שבעת המינים. (שלחן ערוך סימן רי"א סעיף א') ומנהג האשכנזים לברך על הפרי החביב ולהקדים אותו. (הכרעת משנה ברורה שם סעיף קטן ט' וכ"פ בספר ברכת ה' פרק ט' סעיף ה').

הרב ירון אשכנזי


תגובות