אינו חוזר לברך מדין ספק ברכות להקל. חזון עובדיה (ט"ו בשבט עמ' רלד).

הרב ירון אשכנזי


תגובות