לבחירת לולב מהודר יש להקפיד:

  • שהלולב יהיה ירוק, (הרבה לולבים גם בהכשרים טובים, כבר צהובים מעט, וצריך לשים ליבו לעניין זה.)
  • שהשדרה תהיה ישרה לגמרי.
  • מנהג הספרדים לקחת לולב עם "קורה" שזהו סימן ברור שהלולב סגור ולא נקטם ראשו, ומ"מ אם הלולב סגור אפי' אם אין לו קורה, הוא מהודר.

הרב ירון אשכנזי


תגובות