לבחירת לולב כשר יש להקפיד:

  • שלא יהיה יבש אלא שיהיה לח (כיום כל הלולבים המשווקים בשוק לחים ואין חשש).
  • שהראש קיים ולא נקטם.
  • שהשדרה לא תהיה עקומה כמגל.
  • שלא נפרדו רוב העלים של הלולב.

הרב ירון אשכנזי


תגובות