בבחירת אתרוג כדי שיהיה כשר יש להקפיד על כמה דברים:

  • שיהיה משקלו יותר מ 100 גרם כשיעור אגוז.
  • שלא יהיה עגול ככדור.
  • שלא יהיו עליו חברבורות כמין מוגלה, מה שנקרא בלשון חז"ל "חזזית".
  • שלא יהיה חסר. מצוי מאד באתרוגים שיש בהם חסר, ודין חסר פוסל אפי' בכל שהוא, לכן יש להקפיד בזה, מכל מקום פעמים שיש סימן של מכת קוץ באתרוג ונעשה כמין נקב ועליו יש גלד בצבע לבן, במקרה זה האתרוג כשר (אבל אינו מהודר).
  • באתרוג תימני אין פיטם, ומצוי מאד שיש חור בפיטם, במקרה שהחור עמוק יש לבדוק עד היכן מגיע החור ואם מגיע לחדרי הזרע פסול. באתרוג מרוקאי יש פיטם ושושנתא, ואם ניטל הפיטם או השושנתה פסול.
  • האשכנזים קונים אתרוגים מזן חזון איש שהעיד שאתרוגים אלו אינם מורכבים, והספרדים נהגו להחמיר לקנות אתרוג שיש לו מסורת ברורה ולכן מקפידים דווקא על אתרוג תימני או מרוקאי, אמנם כיום גם באתרוגים תימנים ומרוקאים יש בעיה של אתרוג מורכב ולכן יש להקפיד על הכשר מהודר.

הרב ירון אשכנזי

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות