השותה מיץ טבעי שנסחט מפרי חדש אינו מברך עליו שהחיינו. הלכה ברורה (סימן רכ"ה אות ל"ט).

הרב ירון אשכנזי


תגובות