קריאת התיקון בליל חג השבועות ודיני הברכות על הכיבוד

קריאת התיקון בליל חג השבועות ודיני הברכות על הכיבוד

כתב: הרב אושרי אזולאי

עיקר התיקון הוא בחצי הראשון של הלילה (למי שמחמת אונס לא יכול להשאר כל הלילה ער. ראה המעלות לעיל). וע"פ הקבלה יש להשתדל לגמור את התנ"ך עד חצות הלילה (כה"ח סי' תצד ס"ק ח). ויש מקפידיים שלא ללמוד משנה בלילה הזה (חיד"א לב דוד פל"א, בן איש חי במדבר ש"ר אות ד, כה"ח סי' תצד ס"ק ט דלא כהשל"ה מס' שבועות שכתב ללמוד משניות) ושאר כל הלילה הלומד את התיקון עשה טוב, והלומד בשאר דברים עשה טוב, העיקר שילמד בחשק ובהתלהבות לא יתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו. ולפני נקודת חצות הלילה יש לקרוא ק"ש (ראה חזו"ע יום טוב עמ' שי). וטוב לקרוא כל סדר ק"ש על המטה עם הפסוקים שבה ללא ברכת המפיל בשם ומלכות (בא"ח ש"ר פ' וזאת הברכה אות ג, כה"ח סי' תרסד ס"ק ד).

נוהגים בכמה מקומות להגיש כיבוד קל במשך כל הלילה כדי שהציבור יהא נעור ויעזור לו בלימוד. ולענין ברכות הנהנין יברך פעם אחת על כל מין ובכך פוטר כל מה שאוכל בלילה הזה ואף אם עבר יותר משעה ומחצה שהוא יותר משיעור עיכול המזון אינה צריכים לברך על כל כוס וכוס וכל מאכל ומאכל, אם לא ששינה רשות שיצא לגמרי מבית הכנסת או מבית המדרש וחזר, אפילו הניח מקצת חברים וחזר צריך לחזור ולברך ששינוי מקום הוי היסח הדעת. ועדיף שיכוין שבברכה זו מכוין להוציא כל מין שיביאו לו מאותה ברכה (יביע אומר ח"ו סי' כז, שו"ת יחוה דעת ח"ו סי' יא, חזו"ע יום טוב עמ' שיא ע"ש באורך ואכמ"ל). 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form