כשרות חטיף צ'יפס "פרינגלס" - הרב אליהו פנחסי

 

חטיף צ'יפס "פרינגלס"

שאלה: כיום מצוי בחנויות חטיף צי'פס אמריקאי הנקרא "פרינגלס- פרווה שעשוי מתפוחי אדמה חתוך לחתיכות דקות מאוד ומטוגן בשמן [מגיע בדרך כלל בכשרות  O.U] ולאחר מכן נותנים עליו חומרי טעם, האם יש להחמיר משום בישולי גויים?

תשובה: היות והחטיף נעשה מתפוח אדמה ששייך בו איסור בישולי גויים, ויש להחמיר מלאוכלו. אולם המיקל בזה יש לו על מי שיסמוך אף שהבישול התבצע על ידי גוי. אולם אין להקל בפרינגלס חלבי, היות ומעורב בו אבקת חלב נכרי.

 

 [מקור: בספר אהל יעקב (עמוד צג) כתב, שוועדי הכשרות למהדרין נוהגים להחמיר בזה לכתחילה ומעניקים הכשר רק כאשר ההדלקה וההנחה בוצע על ידי יהודי. וכן ראיתי שפורסם ע"י ועד הכשרות של בד"ץ עדה החרדית לגבי חטיפים, שהפעלת האקסטרודר נעשה רק ע"י יהודים שומרי תורה ומצוות. וכן בספר אשרי האיש (חיו"ד פ"ח ס"א) הביא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל להחמיר בזה, שחל עליו איסור בישולי גויים. אולם ענינו הרואות שחטיף זה הגם שהוא מתפוחי אדמה אולם בצורתו כעת, נאכל כקינוח במסיבות וימי הולדת וכדומה אך לא עולה על שולחן מלכים. וכן העלה הרב יעקב חביב שליט"א בספר חם השמש (עמוד 102) להקל בצירוף כמה דברים: א. דעת הפרי חדש, שמה שאמרו עולה על שלחן מלכים היינו דווקא אם יכול ללפת בו את הפת משא"כ במאכל שאין מלפתים בו את הפת אין איסור. וא"כ חטיף זה אין דרך ללפת בו את הפת. ב. דעת הפוסקים שמאכלים שהתבשלו במפעלי מזון לא שייך קירוב דעת עם הגוי ואין בו איסור בישולי גויים. ועוד אפשר לצרף לענ"ד, האם בכלל יש בתפוחי אדמה איסור בישול גוי. ובספר חיי הלוי- בעלסקי ח"ד (סימן נ אות י) חילק בדבר שתלוי בעובי הצ'יפס, ואכן חתיכות דקות בחטיף זה לא עולות על שלחן מלכים. אולם חטיף זה כשהוא חלבי [D] יש להקל רק לאוכלי אבקת חלב נוכרי].

כתב וערך:

הרב אליהו פנחסי שליט"א

מחבר ספר "כשרות למעשה"

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form