האם מותר לשני בני אדם לאכול על גבי שולחן אחד זה חלבי וזה בשרי?

 

 

אכילת בשרי וחלבי על שולחן אחד

שאלה: האם מותר לשני בני אדם לאכול על גבי שולחן אחד זה חלבי וזה בשרי?

תשובה: החמירו חכמים שלא לאכול על גבי שולחן אחד שני בני אדם זה מאכלי בשר והשני חלבי שלא יבואו לטעות ולקחת אחד מהשני ונמצאו אוכלים בשר וחלב. וכן נפסק בשו"ע (יו"ד סימן פח ס"א). אולם דין זה נאמר בשני בני אדם המכירים זה את זה. אך אם אינם מכירים ויושבים במקום ציבורי כל אחד עם מאכלו מותר, היות ואין חשש שיקחו אחד מהשני. ואף בשני בני אדם המכירים זה את זה ויושבים יחד מותר באופן שעושים היכר ביניהם שנותנים שם חפץ כל שהוא שאין דרכו להיות מונח על השלחן, או שכל אחד אוכל על גבי מפה נפרדת, היות וזהו תיזכור שלא יקח אחד מהשני.

כתב וערך:

הרב אליהו פנחסי שליט"א

מחבר ספר "כשרות למעשה"

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form