בישול גויים

"שווארמה"

שאלה: מתקן לממכר "שווארמה" [שפוד מתכת שמכניסים בו חתיכות בשר הודו לא מבושל עד שנעשה גוש גדול, לאחר מכן מניחים אותו על ציר מסתובב ובצדו ישנה להבת אש המופעל על גז], האם מותר שגוי יחתוך את הבשר מהמתקן, או שמא יש לחשוש לבישולי גויים היות ועל ידי כך מקרב את בישול הבשר?

תשובה: מסעדות המוכרות שווארמה, מותר מעיקר הדין שגוי יחתוך את הבשר הצלוי מעמוד השווארמה ואין בו איסור בישולי גויים, והמחמיר שהדבר יעשה על ידי יהודי, תבוא עליו ברכה.

[מקור: היות ויש כאן כמה ספיקות להקל במילתא דרבנן א. ההדלקה בוצעה ע"י ישראל שלדעת הרמ"א אין איסור כלל. ב. בית ישראל להנך ראשונים אין כלל איסור בשו"ג. ג. בעובדים שכירים של בעל הבית דעת מקצת ראשונים שהוא כיד אריכתא של בעה"ב. ד. הבשר ראוי לאכילה כמאכל בן דורסאי מחמת ההנחה של היהודי. ה. מחמת ההנחה של הבשר ע"י יהודי הבשר היה מתבשל גם ללא סיוע של הגוי ע"י החיתוך, ובכהאי גוונא אין איסור, כמבואר בשו"ע (יו"ד סימן קיג ס"י). והסכים עמנו בזה הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל שאין בזה בישולי גויים].

כתב וערך:

הרב אליהו פנחסי שליט"א

מחבר ספר "כשרות למעשה"

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות