טו בשבט ראש השנה לאילנות - מה זה נוגע לנו

קצת מעניני טו' בשבט

כתב: הרב שלמה שרגא

הטעם שאנו נוהגים לתת משמעות ליום זה אפי' שהוא ראש השנה לאילנות וא"כ מה זה נוגע לנו והביאור הוא כך:

* בכדי לדעת כיצד להפריש תרומות ומעשרות, כלומר כל פרי יש לו דין שלוש שנים ראשונות של העץ שכל הפירות אסורים בהנאה וזה נקרא בלשון חז"ל "ערלה" וממתי מונין לעץ שלוש שנים בדרך כלל מיום טו' בשבט שהוא התאריך שמונין בו תחילת שנה לעץ.
* בכדי לעשר פירות אין לערב משנה על שנה כל שנה צריך להפריש בנפרד והיאך מונין שנה הוא מזמן טו' בשבט.
* במשך השנה האדם אין לו זמן ללמוד הלכות תרומות ומעשרות אשר יש בה המון פרטים באים חז"ל ומזכירים לנו באמצע השנה שכל אחד יבדוק את ידיעותיו בנושא, לפי שחז"ל אומרים מי שאוכל "טבל" פירושו של דבר פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות כדין חייב מיתה בידי שמים, לכן באים חז"ל ומזכירים לנו להיזהר ולהקפיד בזה ביותר.
*בעיקרון דיני תרומות ומעשרות הם מהמצוות שנוהגות רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, וכתב הארי' ז"ל שזוהי הזדמנות להודות ולהלל לה' ולשבח על הפירות המובחרים של ארץ ישראל, ולכן יהדר כל אחד לקחת לכל הפחות פרי אחד מארץ ישראל ולברך עליו, בדרך כלל הפירות של שבעת המינים הם מהארץ ולא יבוא חו"ל.
* ראוי גם לברך לכל הפחות על פרי אחד שהחיינו והוא להודות ולהלל לה' על כל סוגי הפירות היפים והטעימים שבורא לנו בכל עת.
* זהו עת רצון להתפלל על פירותיו שיהיו נאים ומתוקנים, וכן לבקש על האתרוג שימצא מהודר, וגם יבקש על זרעו שיהיו צדיקים ויראי ה' לפי שהם אלו עיקר פירותיו של האדם.
* כתב הגאון רבי חיים פלאגי זיע"א שהשבוע חל היארצייט שלו שלברך בטו' בשבט הוא מועיל לתיקון השובבי"ם
* יקפיד לברך ברכה נאה וברורה לפני אכילתו ובסיומה.

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form