מה מותר ואסור לעשות קודם הדלקת נרות חנוכה - הרב דוד נקי

מה מותר ואסור לעשות קודם הדלקת נרות חנוכה 

אכילה

לא יתחיל לאכול לחם או עוגה יותר משיעור "כביצה" [54 גרם], מחצי השעה שקודם זמן ההדלקה, עד שידליק את הנרות [אף שכבר התפלל ערבית אחר "פלג המנחה"], מחשש שמא ימשך אחר אכילתו וישכח להדליק את הנרות. אולם שאר מאכלים שאינם ממיני דגן כמו פירות, אורז ובשר, וכן כל המשקאות, מותרים קודם הדלקת הנרות. (סד)

אם עבר על ההלכה הנ"ל והתחיל לאכול בתוך חצי השעה שקודם זמן ההדלקה, צריך להפסיק לאכול ולהדליק את הנרות בזמן. אך אם התחיל בהיתר לפני החצי שעה, מעיקר הדין אינו חייב להפסיק, אך גם בזה טוב שיפסיק כדי להדליק לכתחילה בזמן, וגם כי "זריזים מקדימים למצוות". (סח)

מלאכה

לא יתחיל בעשיית מלאכה, מחצי השעה שקודם זמן ההדלקה, עד שידליק את הנרות, מחשש שמא ימשך אחר מלאכתו וישכח להדליק את הנרות. (סח)

אם עבר והתחיל לעסוק במלאכה בתוך החצי שעה שקודם זמן ההדלקה, צריך להפסיק ולהדליק את הנרות בזמן. אך אם התחיל בהיתר לפני החצי שעה, מעיקר הדין אינו חייב להפסיק, אך גם בזה טוב שיפסיק כדי להדליק לכתחילה בזמן.(סח. ת"ה קמ)

שינה

אסור לישון אפילו מעט, מחצי השעה שקודם זמן ההדלקה, מחשש שמא ימשך בשנתו, וישכח להדליק את הנרות.(ת"ה קלז)

לימוד תורה

אסור להתחיל ללמוד תורה בהגיע זמן ההדלקה, אבל קודם שהגיע זמן ההדלקה, מותר להתחיל ללמוד אפילו בחצי השעה שקודם זמן ההדלקה. ולא גזרו חכמים שלא להתחיל ללמוד חצי שעה קודם זמן ההדלקה, כמו שגזרו באכילה, מלאכה ושינה, מגודל חשיבות וערך הזמן, וחומרת העוון של ביטול תורה. (סח)

אם עבר והתחיל ללמוד בזמן ההדלקה, צריך להפסיק ולהדליק. ואמנם גם אם התחיל בהיתר לפני זמן ההדלקה, טוב שיפסיק כדי שידליק לכתחילה בזמן, ויחזור ללימודו מיד. (ת"ה קמ)

שומר

הרוצה לאכול יותר משיעור כביצה [54 גרם] פת או עוגה, בחצי השעה שקודם זמן ההדלקה, רשאי למנות אדם אחר שיזכירהו בהגיע זמן ההדלקה להדליק. והוא הדין שרשאי להתחיל לעסוק במלאכה כשממנה אדם אחר שיזכירהו. וכן רשאי לנוח מעט על מטתו, כשיש לו שומר שאחראי להעירו.(ת"ה קלט)

שאר בני הבית

בכל האמור לעיל [אכילה, מלאכה, שינה ולימוד תורה], אין האיסור אלא על המדליק עצמו, אבל שאר בני הבית שיוצאים ידי חובה בהדלקתו, יכולים להקל במקום צורך, ובפרט אם בעל הבית מאחר מלבוא. ומכל מקום בני אשכנז שנוהגים שכל אחד מהבנים מדליק נר חנוכה בעצמו, ידליק הבן לעצמו ויאכל, ואין צריך להמתין להדלקת אביו. (סח)

נשים במלאכה בעת ההדלקה

נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בחצי השעה הראשונה של ההדלקה. ואחד הטעמים בזה, כדי שעל ידי ביטולן ממלאכה, יתבוננו היטב וישימו לב לנס שעשה הקב"ה לעם ישראל, ולא יסיחו דעתן בשאר עבודות הבית. (יב. ת"ה רכז)

סוגי המלאכות - המנהג שהנשים לא תעשינה מלאכה, הוא דוקא במלאכות כביסה ותפירה וכיוצא, אבל בישול ואפיה וכל מלאכות אוכל נפש, כטיגון סופגניות, לביבות וספינג'ים, ושאר הכנת דברי מאכל, מותר. (יב)

הרב דוד נקי

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form