תינוק כבן שנה שאכל בשר כמה זמן צריך לחכות כדי שאפשר יהיה להאכילו חלב? - הרב אושרי אזולאי

שאלה: תינוק כבן שנה - שנתיים שאכל בשר כמה זמן צריך לחכות כדי שאפשר יהיה להאכילו חלב?

כתב: הרב אושרי אזולאי

תשובה: בספר הכשרות (עמ' תסח) כתב שעד גיל שלוש אין צריך להמתין כלל ודי בשטיפה או בשתיה לניקוי הפה. ע"כ. וע"ע בשו"ת דברי חכמים (עמ' קעח) שכתב בשם הגר"י קמנצקי זצ"ל ובשם הגרח"פ שיינברג שליט"א זצוק"ל שתינוק פחות מגיל שנתיים מותר לתת לו מאכלי חלב מיד לאחר שאכל מאכלי בשר. ע"ש. וכן משמע מדברי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו יביע אומר ח"ג (סי' ג אות ז והלאה). והביא ראיה מפסיקתא רבתי (פיסקא עשר תעשר). ע"ש. וכ"כ בשבט הלוי (ח"ד סי' פד) שבקטני קטנים אין מקום להחמיר. ע"ש. לכן להלכה נראה שאם הקטן אכל בשר ונצרך לאכול מאכלי חלב כגון 'מטרנה' יש לתת לו לשתות משהו לפני כגון מים או משקה אחר ואפשר לאחר מכן להאכילו חלב ואין צריך לשהות יותר מזה. וכל זה בדברים חיוניים הנצרכים ולא במיני מתיקה כגון שוקולד וכדו'.

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form