האם מותר להתיז דאודורנט בשבת? הרב אושרי אזולאי

 

שאלה: האם מותר להתיז "דאודורנט" או בושם על הגוף בשבת אף שעובר ונקלט ממילא אחר כך הריח בבגדים שעל גופו?

כתב וערך: הרב אושרי אזולאי שליט"א

תשובה: כל השאלה כאן היא מצד שאחר ששם את ה"דאודורנט" או הבושם בגופו שזה אכן מותר בשבת כמבואר בפוסקים, הריח עובר ממילא לבגדים והוא מוליד ריח טוב בבגדים שאסור ביום שבת (עי' בגמ' ביצה כג. וברמ"א סי' תקיא ס"ד ובב"י שם בסוף הסימן. ואין הבדל בזה בין שבת ליום טוב וכמו שפסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בכמה מקומות בספריו). אמנם נראה כאן שאין איסור בזה, שהוא בגדר פסיק רישיה דלא אכפת ליה באיסור דרבנן (שהולדת ריח בבגדים הוא איסור דרבנן) ואינו מתכוין לכך, שמותר כמבואר בכמה מקומות בספריו של רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ועוד נראה קצת שהוא בגדר גרמא דלא תמיד מיד נקלט הריח בבגדים. ועוד שהוא נקלט בבגדים שלא ע"י מעשה ישיר כדרך המולידים ריח בשבת, והוא בגדר פסיק רישיה בתרי דרבנן שבודאי מותר, כמבואר בפוסקים. ועי' בשו"ת אבני ישפה (ח"ד סי' נה) שהתיר בנדון דידן. והוסיף שה"ה שמותר לאשה להתיז בושם על גופה אף שזה עובר אחר כך לבגדים. ע"ש מה שכתב בטעם התירו. (ועי' בבן איש חי ש"ש פ' תצוה אות יא. ויש לעיין). הלכך למעשה אף שאסור להתיז בושם או "דאודורנט" ישירות על הבגדים, מ"מ אם מתיז "דאודורנט" או בושם על גופו שזה מותר ביום שבת, והריח עובר ממילא אחר כך לבגדים שעל גופו, אין בזה איסור.

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form