האם יש מקור להבאת הבנים תחת הטלית בשעת ברכת כהנים? - הרב אושרי אזולאי

שאלה: האם יש מקור להבאת הבנים תחת הטלית בשעת ברכת כהנים?

תשובה: בשו"ת עשה לך רב (ח"ג סי' ח - ט). כתב, לשאלתך ביחס למנהג שאבי המשפחה פורש כנפי טליתו על בניו ומניח ידו על ראשם בשעת ברכת כהנים, לא ידעתי שום מקור למנהגזה, ובודאי שהנוהגים כן, יש להם על מה שיסמוכו, וראוי להמשיך בו, שכן לפחות מעוררת פעולה זאת את לב הבנים לעמוד בשעת ברכת כהנים באימה ויראה, כי ידוע שאדם דרך כלל מתפעל מפעולות הנעשות בפניו וכל שכן בו אלא שיש לנהוג לא כמו שכתבת "שהבנים עומדים מולו" אלא יעמדו לצידו ופניהם כלפי הכהנים, כפסק מרן (בש"ע שם סי' קכח סכ"ג ומקורו בש"ס סוטה לט.). ואם חנן אותו ה' בבנים רבים יכולים לעמוד גם בפניו ופניהם כלפי הכהנים, ואין בזה קפידא שאחוריהם כלפי אביהם, כיון שכולם עומדים מול פני הכהנים, ניכרת כוונתם מתוך מעשיהם. ע"כ. ובספר התפילה והלכותיה (ח"ב עמ' 367 הע' 166) כתב בשם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל שאין מקור למנהג זה לכסות הבנים בטלית בשעת ברכת כהנים. וכן אמר לי מאן דהוא ששמע כן מרבה של ירושלים הגאון ר' שלום משאש זצוק"ל.

ואמר לי חכם אחד שליט"א שכנראה דמה שנהגו בזה הוא כדי שלא יסתכלו הבנים הקטנים בכהנים ויסיחו דעתם מהברכה כמבואר במ"ב (סי' קח ס"ק צב) שיש נוהגים שגם גדולים מכסים את פניהם בטליתם בשעת הברכה. ע"ש. וכן כתב כה"ח (סי' קח אות קמב). ובאמת שהתפללנו במשך שנים עם מרן זצוק"ל ולא ראינו מעולם שהניח טליתו על ראש אחד מבניו או נכדיו. וכן לא ראינו לעוד כמה חכמים שנהגו כן. ושמא גם הנוהגים כן לא נוהגים אלא בבניהם הקטנים ולא הגדולים. ובפרט אצל אחינו האשכנזים שבחורים לפני חתונה לא מתעטפים בטלית (ראה בקונטרס היום יום ט"ו תשרי שכך נהג האדמו"ר הזקן בעל ש"ע הגר"ז). וכמדומה שרוב ככל אחינו האשכנזים אינם נוהגים כן, ואמרו לי שיש כמה אדמורי"ם שנוהגים כן בבניהם הקטנים לפני בר מצוה. וראה עוד בשו"ת אדרת תפארת (חלק ו סי' טו). ומכל הנ"ל נלמד שאף מי שנזהר בזה ומכניס את בניו תחת טליתו בשעת ברכת כהנים יש להיזהר שגבם לא יהיו כלפי הכהנים אל פניהם כנגד הכהנים וכמו שכתב בשלחן ערוך, וכן יזהרו להקשיב היטב לכהנים ולא יסיחו דעתם מהברכה.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form