שאלה: מה מברכים על שייק פירות?

כתב: הרב אושרי אזולאי שליט"א

הלכות ברכות - מה מברכים על שייק פירות? הרב אושרי אזולאי   - https://images.unsplash.com/photo-1579954115545-a95591f28bfc?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MXwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHw%3D&auto=format&fit=crop&w=750&q=80

תשובה:

הנה בשו"ת יביע אומר (ח"ז חאו"ח סי' כט) העלה שעל כל פירות המרוסקים אפי' הם מרוסקים לגמרי עד שלא ניכרת צורתם ותוארם כלל, וכן על מרקחות של חבושים ושאר פירות אפילו הם כתושים ביותר ע"י מיקסר ונמחית צורתם, צריך לברך בפה"ע, כדעת מרן שקבלנו הוראותיו. ועל תפוחי אדמה מרוסקים (פירה) צריך לברך בפה"א. וכן על צנון המרוסק ע"י פומפיה דקה או מיקסר, וכן ירקות שנחתכו דק מאוד, מברך בפה"א, וכן על גזר שנתרסק ע"י פומפיה דקה מב' בפה"א ע"ש מה שהאריך בזה והדברים כתובים. קחנו משם (וע"ע בחזו"ע ברכות, עמ' קלב). והנה מרן זצ"ל בספרו חזו"ע (ברכות עמ' קלו) הביא מה שכתב הדרישה (סי' רב אות ד) והערוך השלחן (שם אות כז כצ"ל) שכתבו שכל שנימוח לגמרי ונעשה כמעין משקה, אין שם אוכל עליו ומברך עליו שהכל, ע"ש. ולכן פסק (שם) לברך על טחינה אף שנעשית משומשום לבד, שהכל נהיה בדברו, ע"ש. ואם כן ה"ה לשייק פירות שנעשה מעין משקה ושותים אותו, שיש לברך 'שהכל נהיה בדברו'.

ספרים: הרב אושרי אזולאי

שו"ת אשר השיב ח"ב

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות