שאלה: מה היא ברכת ה'מופלטה'?

הלכות ברכות - מה מברכים על מופלטה? - 43235.jpg

תשובה: בדרך כלל ה'מופלטה' נעשית ע"י שלשים קמח עם מים ושמרים ומוסיפים בה מעט מלח (ויש המוסיפים מעט סוכר) שוטחים את הבצק עד שנעשה דק בערך כמו 'לפה' (לא ראיתי לאחד מבני עדתינו שעושים אותה עיסה נשפכת כמו שראיתי לאחד שכתב בזה) מערבים את העיסה בכמות שמן שנרגשית בעיסה ואז מבשלים אותו במחבת עם מעט שמן (כמו של 'חביתה') משום שהעיסה בדרך כלל מעורבת כבר בשמן (וכמו שמטגנים 'מלאווח' במחבת). 

ולכן ברכת ה'מופלטה' 'בורא מיני מזונות' ובסוף  אם אכל שיעור 27 ג' ומעלה מברך 'על המחיה' כדין פת שנילושה בשמן וכו', ומורגש טעמה וכמו שמבואר בש"ע (סי' קסח ס"ז). ולגבי אם אכל 'מופלטה' בשיעור קביעות סעודה (216 ג' ומעלה) מברכים 'המוציא' וברכת המזון שהרי עיסה שמטוגנת במעט שמן כתב הרמ"א בסי' קסח (סי"ד) שמעט משקה שמושחים בו האילפס שלא ישרף העיסה לא מקרי משקה. ע"ש. ולכן דינה כדין פת אפויה שאם קבע עליה סעודה מברך ברכת 'המוציא' וברכת המזון. וכ"פ בספר ברכת ה' (ח"ב עמ' רטו ס"נ)

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות