מה כמות המים שמוסיפים לכוס הקידוש? - צפיה

מה כמות המים שמוסיפים לכוס הקידוש? - צפיה

מי שענה 'ברכו' לתפילת ערבית, האם יכול להתפלל מנחה? - צפיה

מי שענה 'ברכו' לתפילת ערבית, האם יכול להתפלל מנחה? - צפיה

האם מותר לבקש בשבת בקשות אישיות על דברים רוחנים? - צפיה

האם מותר לבקש בשבת בקשות אישיות על דברים רוחנים? - צפיה

אם הדלקת נרות שבת בתכנון לחזור הביתה לישון, האם מותר לא לחזור הביתה? - צפיה

אם הדלקת נרות שבת בתכנון לחזור הביתה לישון, האם מותר לא לחזור הביתה? - צפיה

אם חמותי רוצה להדליק במקומי, האם מותר? - הרב אריאל אדרי - צפיה

אם חמותי רוצה להדליק במקומי, האם מותר? - הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר לעשות מלאכה אחרי הדלקת נרות שבת - הרב אריאל אדרי - צפיה

האם מותר לעשות מלאכה אחרי הדלקת נרות שבת - הרב אריאל אדרי - צפיה

אורחים שישנים בבית, איך הם צריכים להדליק נרות שבת - הרב אריאל אדרי - צפיה

אורחים שישנים בבית, איך הם צריכים להדליק נרות שבת - הרב אריאל אדרי - צפיה

באתי מאוחר הביתה האם אני יכול להדליק? - הרב אריאל אדרי - צפיה

באתי מאוחר הביתה האם אני יכול להדליק? - הרב אריאל אדרי - צפיה

מתי מדליקים את החנוכיה בערב שבת? - הרב אריאל אדרי - צפיה

מתי מדליקים את החנוכיה בערב שבת? - הרב אריאל אדרי - צפיה

אם אינני בבית בשעת ההדלקה, מתי אצטרך להדליק? - הרב אריאל אדרי - צפיה

אם אינני בבית בשעת ההדלקה, מתי אצטרך להדליק? - הרב אריאל אדרי - צפיה

מהו הזמן האידיאלי להדליק את החנוכיה - הרב אריאל אדרי - צפיה

מהו הזמן האידיאלי להדליק את החנוכיה - הרב אריאל אדרי - צפיה

מאמרים נוספים בהלכה ב 39 שניות עם הרב אריאל אדרי

עמוד 7 מתוך 9